Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Black-capped Kingfisher [engelsk]    Svarthetteisfugl [norsk]   Halcyon pileata [latin]   1 ind Wenquan (mulig førstefunn for Qinghai)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-capped Kingfisher [engelsk]    Svarthetteisfugl [norsk]   Halcyon pileata [latin]   1 sett Happy Island seks dager. 1 Beidaihe 21.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no