Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-capped Pygmy-Tyrant [engelsk]    Svartkroneknøttyrann [norsk]   Myiornis atricapillus [latin]   2 La Selva 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no