Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-capped Warbling-Finch [engelsk]    Munkespurv [norsk]   Poospiza melanoleuca [latin]   3 Calilegua 15.11., 2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no