Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-cheeked Warbler [engelsk]    Svartkinnparula [norsk]   Basileuterus melanogenys [latin]   3 San Gerardo de Dota 19/2, 5 ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no