Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-chinned Babbler [engelsk]    Svarthaketimal [norsk]   Stachyris pyrrhops [latin]   Ganske mange obs. fra Corbett/Ramnagar og fjellene: ti ind. ved Dhikala, Corbett 26.2., ett ind. Corbett 27.2., 15 ved Forktail Stream 28.2., fem ved Naini Tal 1.3., ca. 40 ved Sat Tal 2.3. og fem ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no