Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-cowled Oriole [engelsk]    Svartkappetrupial [norsk]   Icterus prosthemelas [latin]   4 La Selva 1/3, 2 ss 2/3, 1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no