Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-crested Bulbul [engelsk]    Svarttoppbylbyl [norsk]   Pycnonotus melanicterus [latin]   En sett fra tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. Arten er fåtallig i området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no