Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-faced Antthrush [engelsk]    Svartstrupemaurrikse [norsk]   Formicarius analis [latin]   Regelmessig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Black-faced Antthrush  [engelsk]    Svartstrupemaurrikse [norsk]   Formicarius analis [latin]   1 La Selva 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no