Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-fronted Piping-Guan [engelsk]    Svartpannehokko [norsk]   Pipile jacutinga [latin]   1 Uruguai Prov. Park 2.12., 2 ss 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no