Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Black-fronted Plover (..Dotterel) [engelsk]    Brunskulderlo [norsk]   Charadrius (Elseyornis) melanops [latin]   2 Mount Carbine 13.11., 5 Fong-on Bay 16.11. og 2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no