Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Black-headed Bulbul [engelsk]    Svarthodebylbyl [norsk]   Pycnonotus atriceps [latin]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-headed Bulbul [engelsk]    Svarthodebylbyl [norsk]   Pycnonotus atriceps [latin]   1 ind Gomantong 15., 1-2 ind Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no