Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-headed Pitta [engelsk]    Sabahpitta [norsk]   Pitta ussheri [latin]   1 ind Sukau 14. og 15., opptil 3 ind H Danum 15.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no