Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-headed Trogon [engelsk]    Svarthodetrogon [norsk]   Trogon melanocephalus [latin]   2 San Mateo (Rancho Oropéndola) 24/2, 1 M str Yomale-Monteverde 27/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no