Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-hooded Sierra-Finch [engelsk]    Svarthodeandesspurv [norsk]   Phrygilus atriceps [latin]   10+ Lago Pozuelos 16.11., 5+ Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no