Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-lored Babbler [engelsk]    Tøyleskriketrost [norsk]   Turdoides sharpei [latin]   The species was only noted by us at Lake Naivasha, but here it was common: 25 birds recorded here 19/11, most of these at Fisherman`s Camp and also 3 birds at Fisherman`s 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no