Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Black-necked Grebe [engelsk]    Svarthalsdykker [norsk]   Podiceps nigricollis [latin]   MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-necked Grebe [engelsk]    Svarthalsdykker [norsk]   Podiceps nigricollis [latin]   Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-necked Grebe [engelsk]    Svarthalsdykker [norsk]   Podiceps nigricollis [latin]   Only seen at Lake Bogoria 23/11, but here it was very common; a total of 200 was estimated this day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no