Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Black-striped Woodcreeper  [engelsk]    Perletreløper [norsk]   Xiphorhynchus lachrymosus [latin]   1 Carara 24/2, 2 ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no