Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-throated Wattle-eye [engelsk]    Svartvingepløsøye [norsk]   Platysteira peltata [latin]   Turned out to be common in Saiwa Swamp NP and we logged 15+ here 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no