Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Blad [norsk]    Leaf or magazine
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
blad [norsk]    Folium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
blad [norsk]    leaf [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
blad [norsk]    lasta [samisk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
bladnode [norsk]    leaf node [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bladmark [norsk]    lastamáhtu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bladmage [norsk]    ceaksa [samisk]   (s) (-vss-) 'den tredje magen hos drøvtyggere'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flygeblad [norsk]    flyer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bladtjener [norsk]    Bladtjener (eng.: blade server) er en tjener som fungerer som én enhet med åpninger for mange separate tjenere. Via bladtjeneren kan de separate tjenerne kobles sammen, og de har felles strøm- og nettverkstilkobling. En fordel med bladtjenere er at de skalerer godt - det er enkelt å legge til ekstra tjenermaskiner. Bladtjenere har en høy investeringskostnad og krever et godt kjøleanlegg.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Bladtyrann [norsk]    Yellow-olive Flycatcher [engelsk]   Tolmomyias suphurescens [latin]   1 Las Cruces 22/2, 1 Carara 24/2, 1 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bladtyrann [norsk]    Yellow-olive Flycatcher [engelsk]   Tolmomyias sulphurescens [latin]   1 Manu Road 14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bladtyrann [norsk]    Yellow-olive Flycatcher [engelsk]   Tolmomyias sulphurescens [latin]   2-3 Calilegua 14.11., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bladrutine [norsk]    leaf routine [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
laurbærblad [norsk]    bay (leave) [engelsk]   laurier [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bladløs vifte [norsk]    ringjet fan [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
antiflimmerblad [norsk]    Ekstra blad(-er) som settes på blenderen i en kinomaskin for å øke bildefrekvensen og derved redusere flimringen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Fredriksstad Blad [norsk]    Fredrikstad Blad  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rulleskøyter, rulleblad [avløserord]    roller blades [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet