Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bladtjener [norsk]    Bladtjener (eng.: blade server) er en tjener som fungerer som én enhet med åpninger for mange separate tjenere. Via bladtjeneren kan de separate tjenerne kobles sammen, og de har felles strøm- og nettverkstilkobling. En fordel med bladtjenere er at de skalerer godt - det er enkelt å legge til ekstra tjenermaskiner. Bladtjenere har en høy investeringskostnad og krever et godt kjøleanlegg.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC