Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blastocyst [norsk]    Mellomstadium mellom befruktet egg og foster, bestående av pluripotente samceller.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Blastocystinnsetting [norsk]    Et nytt fremskritt innen behandling av infertilitet, hvor embryoer utvikler seg i 4 eller 5 dager (til de kommer til blastocyststadiet), i stedet for vanligvis 2 eller 3 dager ved IVF.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB