Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bleed [engelsk]    utfallende (trykk til kant) [norsk]   [DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Bleed [engelsk]    Beskjæringsmarg [norsk]   Når et trykt område strekker seg utover det som er nødvendig, kalles dette for beskjæringsmarg. 1) Skrive ut utenfor området som skal brukes, slik at bildet går helt ut i kanten på arket etter at det er beskjært. 2) Overlappe farger for å minimere eventuelle feilregistreringer.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bleed stream [engelsk]    tappestrøm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bleed-through [engelsk]    gjennomslag; gjennomgående flekker, (i)gjennomblødning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no