Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Bleie [norsk]    Lihpar [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
bleie [norsk]    lihpar [samisk]   (s) //bijai mánnái buhtes lihpariid 'hun skiftet rene bleier på ungen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune