Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blekøyetodityrann [norsk]    White-eyed Tody-Tyrant / White-bellied Tody-Tyrant [engelsk]   Hemitriccus zosterops [latin]   1 Eco Amazonia 5.9., 1H Explorer’s Inn 10.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no