Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blekgjøk [norsk]    Pallid Cuckoo [engelsk]   Cuculus pallidus [latin]   1 juv mellom Tenterfield og Tamworth 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no