Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Blekjeft  [norsk]    Blue-mouth redfish [engelsk]   Helicolenus dactylopterus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet