Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blekpygmétyrann [norsk]    Tawny-crowned Pygmy-Tyrant [engelsk]   Euscarthmus meloryphus [latin]   1 JVG 19.11., H ss 20.11., 1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1H El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no