Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Blindebolt, Nestor [norsk]    Shacklebolt, Kingsley [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg