Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blinding [norsk]    ved utprøving av påliteligheten og gyldigheten til EDSS (Expanded Disability Status Scale) får ikke legen tilgang til tidligere testresultater. Dette er for å sikre at nåværende vurdering er objektiv gjennom hele forsøket.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma