Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
blokk [norsk]    block [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Blokk [norsk]    Betegnelse på bergartsfragmenter større enn 256 mm i diameter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Blokk [norsk]    Trinse med kulelager. Brukes alle steder en line må endre retning og til utvekslinger.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Blokk [norsk]    Geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Ordbok / leksikon: 29 omtrentlig(e)
blokker [norsk]    block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blokker [norsk]    Block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blokker [norsk]    Block button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blokkert [norsk]    Blocked [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AV-blokk [forkortelse/akronym]    atrioventrikulær blokk [norsk]   rytmeforstyrrelse i hjertet som kommer av at ledningssystemet ikke fungerer skikkelig. Det finnes tre grader. Den alvorligste graden fører til at hjertet slår svært sakte, og kan gi hjertesvikt.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Blokkhav [norsk]    Overflate som er dekket av blokker, enten frostsprengt fjell eller moreneblokker (hevet til overflata av tele).
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Bokblokk [norsk]    materien i en bok uten omslag.
Grafisk ordliste © Grøset
tegnblokk [norsk]    character pad [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hodeblokk [norsk]    header block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenblokk [med. el. latin]    Stans i den ene av hjertets to ledninger for elektrisk impulsoverføring. Hyppigst er venstre grenblokk, og er et tegn på mulig hjertesykdom. Høyre grenblokk er mer sjeldent, og behøver ikke innbefatte hjertesykdom. Grenblokk gir karakterisitiske forandringer på EKG.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
taljeblokk [norsk]    fall block [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kjølblokk [norsk]    keel-block [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
byggeblokk [norsk]    building block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flyttblokk [norsk]    Stor stein eller blokk som er flyttet av isen fra sin opprinnelige plass i berggrunnen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
blokkebær [norsk]    eartabissu [kåfjordsamisk]   (pl.: eartabissut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiolinblokk [norsk]    fiddle block [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
skriveblokk [norsk]    writing pad [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reklameblokk [norsk]    ad stream [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reklameblokk [norsk]    impression stream [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilgangsblokk [norsk]    access block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parameterblokk [norsk]    parameter block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilstandsblokk [norsk]    state block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blokkforvitring [norsk]    Forvitring som gir blokk som forvitringsprodukt. Vanlig i fjellet der det er store temperatursvingninger, og helst i krystallinske bergarter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Blokkeringsliste [norsk]    Block list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blokkert uttrykk [norsk]    Block phrase [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blokkoverføring [norsk]    block transfer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
TILPASNINGSBLOKK [norsk]    Leca blokk som er 10 cm høy. Dimensjon 10x15x50 cm og 10x20x50 cm.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
blokk, rullestein, kampestein [norsk]    boulder [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
blokk-spesialfil, blokk-spesiell fil [norsk]    block special file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no