Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blue Chips [norsk]    Et internasjonalt uttrykk for særskilt solide, lett omsettelige aksjer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA