Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
RGB (Red, Green, Blue) [engelsk]    RGB (Rødt, Grønt, Blått) [norsk]   RGB [akronym]   RBG (Rødt, Grønt og Blått) er et fargesystem som brukes innen videoteknologi, som for eksempel for dataskjermer og TV-skjermer. Denne typen bildeteknologi bruker additiv fargegjengivelse. For eksempel er hver piksel på en dataskjerm bygd opp av disse tre fargene. Hvis like mengder rødt, grønt og blått brukes, vil øyet se dette som hvitt. Mange dataprogrammer bruker RBG-verdier for å definere farger.
Ordliste for skriverteknologi © OKI