Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blue-crowned Hanging-Parrot [engelsk]    Blåisset flaggermuspapegøye [norsk]   Loriculus galgulus [latin]   1 ind Poring 10., 2-3 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no