Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Blue-crowned Motmot [engelsk]    Blåpannemotmot [norsk]   Momotus momota [latin]   2 Las Cruces 21/2, 1 Santa Rosa 26/2, 2 Tapantí 4/3, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blue-crowned Motmot [engelsk]    Blåpannemotmot [norsk]   Momotus momota [latin]   Regelmessig i de lavereliggende områdene øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no