Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blue-headed Coucal [engelsk]    Blåhodesporegjøk [norsk]   Centropus monachus [latin]   This species can sometimes be a little tricky, but we managed to see 2 birds in Saiwa Swamp NP 24/11 and 1 at Dunga Point, Kisumu 28/11. Saiwa Swamp NP seems to be a particularily good place for this bird.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no