Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blue-headed Parrot [engelsk]    Blåhodepapegøye [norsk]   Pionus menstruus [latin]   15 Las Cruces 21/2, 1 Las Cruces 22/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no