Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Bluff [tysk]    bløff
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Bluff [engelsk]    bløff [norsk]   For å få andre spillere til å tro at du har en bedre hånd enn han eller henne, ved å satse eller høyne når du neppe har den beste hånda. (= Bløff).
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Bluff [engelsk]    Bløff [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
To bluff [engelsk]    Bløffe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com