Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bluish-fronted Jacamar [engelsk]    Blåpannejakamar [norsk]   Galbula cyanescens [latin]   1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 7.9., 5 ss 8.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 1 Manu Road 15.-16.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1 Pantiacolla 21. og 23.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no