Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Bly(II)fosfat(V) [synonym]    Blyfosfat(V) [norsk]   PHOSPHORIC ACID, LEAD(2+) SALT (2:3) [engelsk]   molekylformel: P2Pb3O8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap