Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Triblytetraoksid [norsk]    LEAD OXIDE (Pb3O4) [engelsk]    Blymønje, Blytetraoksid [synonym]   molekylformel: O4Pb3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap