Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Boade [samisk]    Kom [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Boade mu lusa mu rahkes [samisk]    Kom til meg min kjære [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind