Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megahynchus pitangua [latin]   1 Las Cruces 22/2, 10 Santa Rosa 26/2, 2 Laguna de Arenal 29/2, 2 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 1 Tapantí 2/3, 2 Lagarto 8/3, 5 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megarynchus pitangua [latin]   Relativt vanlig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megarynchus pitangua [latin]   2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no