Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bod [norsk]    Storeroom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
body [engelsk]    bolen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
body [engelsk]    bolen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
body [engelsk]    brødtekst, kropp, tekst, innhold [norsk]   (message body = meldingstekst)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
body [engelsk]    brødtekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bodø [norsk]    Budeadju [samisk]   (propr) (-j-) Budejju; Bådåddjo
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bodni [samisk]    bunn [norsk]   (s) (-tn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bod/bu [norsk]     uklar normering [FØR]   Fordelingen av disse to formene blir regulert slik: 1 bod el. bu i betydningen opplagshus, oppbevaringsrom, vareutsalg (kjeller-, mat-, ved-, pakk-, sjø-, toll-, kram-); 2 bu i betydningen enkelt lite hus til midlertidig oppholdssted (hvilebu/kvilebu, rorbu, seterbu); 3 kakebu
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bodyguard [norsk]    livvakt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
body text [engelsk]    brødtekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bodybuilder [norsk]    kroppsbygger [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bodybuilding [norsk]    kroppsbygging [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
body mass index [norsk]    BMI [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad