Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bokmål [bokmål/riksmål/nynorsk]    litteraturspråk skriftspråket som ble til i Norge i 1938 som en omforming av riksmålet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bokmål [norsk]    Norwegian Bokmål [engelsk]   nob – nb  [ISO-koder]   den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk. Bokmål er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk.
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bokmål [norsk]    Standard Norwegian language
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bokmål [norsk]    bm. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad