Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bomnedhal [norsk]    kick-strap/bomvang. Hydraulisk sylinder, festet til masten, som trekker bommen ned. Hindrer bommen i å reise seg når den utsettes for vindpress.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes