Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bomvang [norsk]    Kick/Kickstrap/ bomnedhaler. Regulerer storseilsbommens vinkel i vertikalplanet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes