Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
frame bones [engelsk]    skjelettbein, skjelettknokler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bones, Edgar [engelsk]    Beining, Edgar [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Bones, Susan [engelsk]    Beining, Susanne [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Bones, Amelia Susan [engelsk]    Bones, Amelia Susanne [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg