Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Boops boops [latin]    Okseøyefisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, havkarussfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag