Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Boraks [synonym]    Natriumtetraborat, dekahydrat [norsk]   molekylformel: B4H20Na4O18
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap