Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bord [norsk]    border [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bord [norsk]    Border [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Bord [norsk]    Trelast med tykkelse opp til 37 millimeter og bredde 75 millimeter eller større. Materialer fremstilt av tømmer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bord [norsk]    luskkoldat [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-407: (-g-) (kant på klede)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 36 omtrentlig(e)
Bordet [norsk]    The table [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Babord [norsk]    Fartøyets venstre side sett Aktenfra. Skriver seg fra vikingtiden - Styreåren var festet på styrbord side hvorpå "rormannen" stod på tvers og med ryggen til babord (avledet fra bakbord).
Maritim ordliste © MaritimStart
border [engelsk]    kantlinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ombord [FEIL]    om bord [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Babord [norsk]    Til venstre når du står oppreist i båten og ser forover.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fribord [norsk]    Høyden mellom vannflaten og skjæringslinjen mellom dekkets overflate og skutesidens yterflate. Målt midtskips.
Maritim ordliste © MaritimStart
bordvin [norsk]    vino da tavola [italiensk]   (rimelig)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
bordduk [norsk]    duvka; beavdeliidni, diellu [samisk]   (s) 1. (-vkk-); 2. (-inn-) //3. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)20 (Leem) (-l-) /jf nistepakke
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
sandbord [norsk]    limber board [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bordgang [norsk]    En høyde planker eller bord fra for til akter i et treskrog. Et fartøy er oppbygd av et visst antall bordganger.
Maritim ordliste © MaritimStart
Dollbord [norsk]    Forsterket bordgang (dekk) på åpen båt. Egentlig hvor tollepinnene skal stå.
Maritim ordliste © MaritimStart
Styrbord [norsk]    Et fartøys høyre side sett aktenfra.
Maritim ordliste © MaritimStart
Styrbord [norsk]    Til høyre når du står i båten og ser fremover.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
vrangbord [norsk]    rib [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
kjølbord [norsk]    garboard [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
vaterbord [norsk]    waterway [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Store bord [norsk]    Big table [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skvettbord [norsk]    Brede planker langs kanten av en båt som beskyttelse mot sjøskvett. Også om kanten rundt cockpiten på en seilbåt.
Maritim ordliste © MaritimStart
skrivebord [norsk]    desktop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skrivebord [norsk]    desktop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
border line [engelsk]    kantlinje [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
border edge [engelsk]    rammekant [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arbeidsbord [norsk]    scratch space [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Border trade [engelsk]    Grensehandel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kjøkkenbord [norsk]    Kitchen table [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
make-up bord [norsk]    Betegnelse som brukes på spolebord knyttet opp mot Non Rewind tårn.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
border style [engelsk]    rammestil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
musetannbord [norsk]    sáhpánbánit  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kledningsbord [norsk]    sheathing [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fritt om bord [norsk]    Free On Board [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Border dispute [engelsk]    Grensetvist [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kjerringtannbord [norsk]    stáidnárbánit  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
utvidet skrivebord [norsk]    extended desktop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kaldtbord el. koldtbord [FØR]    koldt- [norsk]   i sms. som koldtbord, koldtkjøkken
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
arbeidsområde, -skrivebord [norsk]    workspace [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
havn, port, åpning, munning, babord [norsk]    port [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen